6972000307 Καρνεάδου 26, Κολωνάκι / Τατοΐου & Μπουρνόβα 2, Κηφισιά g.s.koutras@gmail.com
hero image

Χειρουργική γυναικολογία

Χειρουργική γυναικολογία {noPicture}

Η γυναικολογική χειρουργική αφορά στις καταστάσεις του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος, που περιλαμβάνει τη μήτρα, τις ωοθήκες, τις σάλπιγγες, τον τράχηλο και τον κόλπο. Όταν αυτό το σύστημα εμφανίζει πρόβλημα, είναι δυνατό να επηρεάσει την υγεία και της ποιότητα ζωής της γυναίκας. Συνήθης καταστάσεις που απαιτούν ιατρική παρέμβαση ή και χειρουργείο είναι  ο οξύς πυελικός πόνος, η μητρορραγία (=ανώμαλη αιμορραγία), η ενδομητρίωση, τα ινομυώματα,  η πρόπτωση πυελικού οργάνου, η ακράτεια και ο καρκίνος.

Τύποι χειρουργικών προσεγγίσεων
Στο παρελθόν, οι χειρουργοί έκαναν μεγάλες τομές στο δέρμα και τους μύες έτσι ώστε να μπορούν να δουν και να παρέμβουν στο εσωτερικό του σώματος. Αυτή είναι η ανοικτή ή «κλασική» χειρουργική. Σήμερα, η ανοικτή χειρουργική εξακολουθεί να εφαρμόζεται, εντούτοις σε πολλές ενδείξεις, είναι δυνατή η εκτέλεση της επέμβασης χρησιμοποιώντας μεθόδους με ελάχιστο τραύμα, όπως είναι η λαπαροσκόπηση και η ρομποτική χειρουργική με την τεχνολογία da Vinci. Οι ελάχιστα τραυματικές προσεγγίσεις απαιτούν μία ή περισσότερες μικροτομές  στο δέρμα, μέσω των οποίων διέρχονται οι κάμερα και τα εργαλεία του χειρουργού. Παραπέρα, στη γυναικολογία, είναι εφικτή η διενέργεια επεμβάσεων δίχως καθόλου τομές στο δέρμα, από τον κόλπο (κολπική χειρουργική), είτε με τη χρήση ειδικής κάμερας μέσω του τραχήλου της μήτρας (υστεροσκόπηση).

 

Πίσω